Aktuelno

Министарство привреде - Програм за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.
Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

Више на линку:

privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-po-programu-za-podsticanje-razvoja-preduzetnistva-kroz


Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је објавио Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе.

Више преко линка:

spriv.vojvodina.gov.rs/rs/13-јул-2023-јавни-конкурс-за-доделу-бесповр/


АПР е-регистрација привредних друштава

Регистрациона пријава оснивања привредног друштва од 17. маја 2023. године се може поднети само у електронској форми, у складу са одредбом члана 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Искључиво електронско подношење пријаве оснивања се односи само на друштво са ограниченом одговорношћу, ортачко друштво, акционарско друштво и командитно друштво. 
Посебно напомињемо да се ова новина не односи на већ регистроване привредне субјекте, већ само на привредна друштва која ће се оснивати почевши од 17. маја 2023. године.

Више информација садржано је на интернет страни Агенције за привредне регистре и документу: images/UserFiles/Vodič.pdf


Nazad | 2021 | 2022 | 2023 | Napred Nazad | 1 | Napred

Linkovi