Aktuelno

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanih pandemijom COVID-19

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.
Osnovni cilјevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilјu redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.
Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.
Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.


KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA
Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavlјaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i polјoprivrednu delatnost.
Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:
• organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
• promet nafte i naftnih derivata;
• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.
Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.


USLOVI KREDITA
• rok otplate do 36 meseci koji uklјučuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
• kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
• krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
• minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
• maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
o za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
o za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
o za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
• otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
• u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
• osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.
• instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
• menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
• hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
• zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
• menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
• menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavlјaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.


SREDSTVA OBEZBEĐENJA
U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavlјaju sledeća sredstva obezbeđenja:
• do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
• do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
• do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
• do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
• – za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavlјene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Nakon objavlјivanja uslova i sadržaja potrebne dokumentacije, zahtevi će se elektronski podnositi na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Sva dokumenta i više detalja imate na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19

 

Uputstvo za primenu uredbe:

images/UserFiles/File/Uputstvo%20za%20primenu%20uredbe.pdf

Najčešća pitanja u vezi sa ekonomskim merama:

images/UserFiles/File/Najcesca%20pitanja%20u%20vezisaekonomskimmerama.pdf

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda:

images/UserFiles/File/%D0%9E%D0%94%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(1).pdf

Odluka o emisiji državnih zapisa:

images/UserFiles/File/%D0%9E%D0%94%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%90%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.pdf

Uredbe:

images/UserFiles/File/1_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83.pdf

images/UserFiles/File/2_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE.pdf

images/UserFiles/File/3_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE.pdf

images/UserFiles/File/4_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B5%D0%B3,%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A.pdf

images/UserFiles/File/5_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D1%83.pdf

images/UserFiles/File/6_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


Zahtev za izdavanje dozvole za kretanje i dokumentacija

Obaveštamo privredne subjekte da shodno Naredbi o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 40/20) Ministarstvo privrede nastavlјa da prima zahteve koji se odnose na izdavanje dozvola za kretanje u periodu od 17:00 do 05:00 sati ujutru, tj. vikendom od 13:00 do 05:00 https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte
Zahtevi se podnose u skladu sa Instrukcijom Ministarstva privrede Broj: 023-00-188/2020-09 od 19. marta 2020. godine, na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs
Sve primlјene zahteve Ministarstvo privrede prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje finalno ceni opravdanost podnetih zahteva.
Obzirom na kompleksnost procedure obrade podataka i broj do sada primlјenih zahteva mole se svi privredni subjekti da imaju razumevanja u očekivanoj brzini odgovra. Važne napomene:
• Ministarstvo unutrašnjih poslova će prilikom provere na terenu prihvatati i Potvrde (radne naloge) u elektronskom obliku (skeniran radni nalog na telefonu, tabletu i sl.)
• Samo kompletno popunjeni obrasci će biti uzeti u razmatranje.
Dok centralna baza podataka za kretanje tokom zabrane ne bude u potpunosti ažurna, Policijskoj upravi Kikinda dostavlјate štampani spisak vaših radnika, na memorandumu vaše firme, potpisan i overen pečatom od strane vašeg odgovornog lica.
Ministarstvo privrede donelo je jedinstveni obrazac potvrde za poslodavce, a u vezi sa kretanjem zaposlenih za vreme trajanja policijskog časa. Privredni subjekti su dužni da izdaju odgovarajuću potvrdu, koju vam dostavljam u prilogu, svakom zaposlenom licu koje radne zadatke obavlja tokom zabrane kretanja, a za koje je dobijena saglasnost.

Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou, dok poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedelјnom nivou, za svako zaposleno lice za koje je dobijena saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova da su izuzeti od primene navedene naredbe.

Počev od subote, 28. marta, od 17:00 sati, prilikom kontrole poštovanja Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, pripradnici Ministarstva unutrašnjih poslova tražiti na uvid Potvrdu izdatu od strane poslodavca, koja će važiti isklјučivo ukoliko se lice nalazi u bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i za koje je dobijena saglasnost da su izuzeti od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će prihvatati i potvrde u elektronskom obliku – skeniranu potvrdu na telefonu ili tabletu.


Prevoz radnika


Izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ( Službeni glasnik Republike Srbije 31/20, 36/20, 38/20, 39/20 i 47/20 ) regulisan je vanlinijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju koji je dozvoljen isključivo za obavljanje radnih zadataka zaposlenih. Svi prethodno zaključeni ugovori o vanlinijskom prelazu ostaju na snazi, uz obavezu poštovanja mera zaštite života i zdravlja, što podrazumeva dezinfekciju autobusa i vozila, sedenje na propisnoj udaljenosti u autobusima i vozilima, manji broj putnika u vozilima, obaveza putnika da nose zaštitne maske i rukavice... U skladu sa izmenama i dopunama Uredbe od 28. marta molim sva privredna društva i institucije koje imaju potrebu za prevozom putnika u vanlinijskom saobraćaju da nam dostave sledeće podatke:
• Ukupan broj lica kojima je potrebno organizovati prevoz,
• Vreme, učestalost i odredište prevoza zaposlenih,
• Naziv prevoznika
• Ruta prevoza
Vaše potrebe za održavanjem prevoza za zaposlene će biti dostavljena Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od strane Gradske uprave Grada Kikinde. Informaciju o potrebi za organizovan prevoz zaposlenih u vanlinijskom prevozu molim vas da pošaljete na mejl: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Specijalizovani prevoz radnika može da bude organizovan tako da će svaki radnik morati da u autobusu nosi zaštitne rukavice i masku, a da će vozila posle svake vožnje biti dezinfikovana. Postoji samo vanlinijski prevoz koji se dogovara između firme i lokalnog autobuskog prevoza i to nije opšti prevoz koji je dostupan bilo kome. U autobusu može da bude najviše 1/2 putnika od broja mesta.


Zdravstvene preporuke


Firme treba da obezbede zaštitne maske i zaštitne rukavice za svoje zaposlene, koji moraju da ih nose, ukoliko to radna pozicija dozvoljava. Maske je moguće i napraviti od pamučnog materijala koji se koristi za dečje pelene i keper traka, a postoji nekoliko mogućnosti da pronađete radionicu ili firmu, sa teritorije Kikinde, gde će moći da vam ih sašiju.

Apelujem da prema vašim zaposlenima učinite dodatni napor da vode računa o međusobnom rastojanju na mestima van njihovih radnih pozicija, a u okviru boravka na radnom mestu, pošto imamo saznanja da ima onih koji ni, posle svih upozorenja, ne poštuju date preporuke i dalje stoje u grupama većim od petoro osoba i na razdaljini manjoj od dva metra. To se pre svaga misli na okupljanja zaposlenih na pauzama za ručak ili kafu, zatim pri ulasku na posao...

Firme su dužne da striktno primenjuju sve neophodne higijenske i dezinfekcione mere. 

 

Link za preuzimanje forme tipske potvrde i tabele za policijski čas:

images/UserFiles/File/Pravila%20za%20zaposlene/Tipska%20potvrda%20.pdf

images/UserFiles/File/Pravila%20za%20zaposlene/PolicijskiCas%20(1).xlsx

 

Naredba Štaba za vanredne situacije Grada Kikinde:

images/UserFiles/File/Naredba%20Staba%20za%20vanredne%20situacije%20Grada%20Kikinde%20u%20vezi%20sa%20prevozom%20zaposlenih.pdf


Ekonomske mere Republike Srbije privatnom sektoru

 Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su:
• Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja)
• Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.


Prvi set mera pretpostavlјa u najvećem delu odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade sprovodi se u cilјu obezbeđenja likvidnosti, održanja privredne aktivnosti i zaposlenosti. Odlaže se i plaćanje akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu. Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine. Ova mera za cilј ima povećanje likvidnosti svih privrednih subjekata u privrednom sektoru koji isplaćuju zarade zaposlenima. Takođe, ova mera se odnosi na odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalnih delatnosti svih preduzetnika. Povećanje likvidnosti se ogleda u odlaganju plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade. Svi poslodavci koji se opredele da koriste ovu meru mogu da koriste odlaganje plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine, a nakon toga se ostavlјa mogućnost dalјeg odlaganja plaćanja ovih troškova najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate na zahtev poreskog obveznika. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku snagu.
Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu. Mera ima za cilј povećanje likvidnosti poreskih obveznika putem odlaganja plaćanja akontacija za porez na dobit za 2020. godinu koje dospevaju u drugom kvartalu 2020. godine. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve obveznike poreza na dobit bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Za poreske obveznike na koje se mera odnosi, osnovni uslovi za primenu su identični bez obzira na ekonomsku snagu konkretnog poreskog obveznika.
Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a. Osnovni cilј ove mere je da se od plaćanja PDV oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uklјučene u aktivnosti koje imaju za cilј sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti Kovid-19. Smatramo da je propisivanje ove mere potpuno primereno okolnostima, kao i da uslove za primenu ove mere treba propisati na način koji će onemogućiti bilo kakve zloupotrebe.

Drugi set mera odnosi se na direktna davanja preduzećima, isplatu pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno subvencije 50% minimalne zarade velikim preduzećima, čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada.
Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru - uplata pomoći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja), i za velika preduzećauplata pomoći u visini 50% minimalca za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117. Zakona o radu). Kod ovog seta mera je napravlјena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Naime, pošlo se od pretpostavke da su privredni subjekti koji su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lice. U skladu sa navedenim, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim pravnim licima je data ekonomska pomoć u visini neto minimalne zarade za svako lice koje kod njih ima status zaposlenog.
Za pravna lica koja su klasifikovana kao velika, pomoć je opredelјena srazmerno broju lica koja ovi poslodavci zadržavaju u radnom odnosu iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba. Shodno tome, ovaj set mera je usmeren na to da država efektivno podnese deo tereta isplate naknada zarada licima za koje je nastupio prekid rada, a koja poslodavci –velika pravna lica zadržavaju u radnom odnosu.
U vezi sa primenom ove mere, posebno bi trebalo imati u vidu da se ne ulazi u poslovnu politiku poreskih obveznika – velikih pravnih lica, niti se ograničava broj zaposlenih kojima se utvrđuje prekid rada (ali ne i prekid radnog odnosa), niti se na bilo koji način utiče na obim prava koji zaposleni ostvaruju u toku prekida rada. S druge strane, predloženim merama poslodavci se u dovolјnoj meri stimulišu da održe postojeći nivo zaposlenosti, dok se u slučaju preduzetnika, malih, mikro i srednjih pravnih lica, većim obimom prava dodatno jača likvidnost u cilјu održavanja poslovanja, odnosno odustajanja od pokretanja postupaka prestanka obavlјanja poslovanja.


Cilј trećeg seta mera je očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom Kovid-19 virusa. Ovim programom Vlada Republike Srbije želi da minimizira spolјne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjene zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede. Konkretno, program predviđa dve mere 1) program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, polјoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije, i 2) garantne šeme za podršku privredi u uslovima Kovid-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i polјoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji. Ukupna vrednost programa predviđenih ovom merom iznosi 264 milijarde dinara (oko 2.2 milijarde evra).

Četvrti set mera se odnosi na uplatu direktne pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Republike Srbije.

 

Nazad | 2018 | 2019 | 2020 | Napred Nazad | 1 2 | Napred

Linkovi