Kontakt

Grad Kikinda

Trg srpskih doborvoljaca 12

23300 Kikinda

Saša Tanackov – član GV za loklani ekonomski razvoj i investicije

Telefon: 0230/410-182

Kontakt: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Sekretarijat za razvoj i upravaljanje investicijama

Stanislav Vujčić - Sekretar

Telefon: 0230/410-221
Kontakt: stanislav.vujcic@kikinda.org.rs

Odsek za lokalni ekonomski razvoj

e-mail: ler@kikinda.org.rs

Kancelarija 43
Telefon: 0230/410-159
Faks: 0230/410-158

Danijela Čolić Erdeljan - savetnik za pripremu, izradu i realizaciju projekata
Kontakt: danijela.colic@kikinda.org.rs

Kancelarija 42
Telefon: 0230/410-159
Faks: 0230/410-158

Damir Uvalin - poslovi za investicije, promociju i marketing
Kontakt: damir.uvalin@kikinda.org.rs

Jovan Rodić - savetnik za pripremu, izradu i realizaciju projekata
Kontakt: jovan.rodic@kikinda.org.rs