Zašto Kikinda :-: Projekti za investiranje

 


 

AGROINDUSTRIJSKA ZONA

više od 18 ha

u četiri podzone