Započinjanje poslovanja i troškovi :-: Komunalni troškovi

Pijaća voda
Cena pijaće vode za privredu iznosi 110,00 RSD/m³.

Kanalizacione usluge
Cena kanalizacionih usluga za privredu iznosi 107,00 RSD/m³.

Usluge odnošenja, deponovanja smeća i otpada
Troškovi iznošenja smeća za privredu- 14,53 RSD/m² + PDV.
Troškovi iznošenja i transporta komunalnog otpada iznose 946,10 RSD/m³ +PDV.
Troškovi iznošenja i transporta industrijskog otpada- 1.466,82 RSD/m³+ PDV.
Troškovi iznošenja i transporta industrijskog taloga- 1.611,02 RSD/m³ + PDV.
Troškovi deponovanja otpada iznose: spec.težina> 0,8 t/m³-1.570,00 RSD/t; spec.težina>0,4 t/m³-3.222,61 RSD/t; spec.težina> 0,2 t/m³-7.509,30 RSD/t; spec.težina>0,1 t/m³-16.526,18 din/t; spec.težina> 0,02 t/m³-82.630,91 RSD/t sa PDV-om.