Podsticaji za poslovanje :-: Carinska oslobodjenja

Poseban set podsticaja obezbeđen je za strane investicije u Srbiji.

Uvoz opreme (izuzev automobila i mašina za kockanje), koja predstavlja strano ulaganje, oslobođen je svih carinskih dažbina i taksi. Pored toga, oprema (sa izuzetkom automobila, nameštaja i drugih ukrasnih predmeta za opremanje kancelarijskog prostora, uređaja za domaćinstvo, televizora, radio i video uređaja itd.) takođe je oslobođena i PDV-a.

Carine se ne plaćaju prilikom uvoza:

  • opreme, ostalih osnovnih sredstava i građevinskog materijala na osnovu stranih investicija
  • robe koja se ne proizvodi u Srbiji a koristi se kao zamena za opremu uništenu u prirodnim katastrofama, ili se koristi za naučna istraživanja, obrazovanje, zdravstvo i zašitu životne sredine.