Investicione lokacije :-: Greenfield

 


 

Slobodna carinska zona u Kikindi

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti. Roba koja se nalazi u okviru ovih zona je oslobođena carine, PDV-a i drugih uvoznih izdataka. Roba namenjena izvozu može takođe biti u slobodnim zonama. Slobodne zone su uglavnom servis za trgovce, kako bi olakšali procedure prodaje dopuštanjem manje carinskih formalnosti.

Obavljanje usluga je dozvoljeno u okviru Industrijskog parka Slobodne zone, a takođe i robna proizvodnja, završne operacije, skladištenje proizvoda, poluproizvoda i sirovina, bankarske operacije i finansijske transakcije, osiguranje i reosiguranje posla, turističke i druge usluge, i druge vrste ekonomskih i poslovnih operacija koje ne ometaju i ne zagađuju prirodu.

Olakšice koje su dozvoljene po Zakonu u slobodnoj zoni:

 • Uvoz robe i usluga u okviru zone, takođe i izvoz dobara i usluga iz zone je bez naknade.
 • Uvezene sirovine i poluproizvodi namenjeni izvozu, su oslobođeni plaćanja carine i drugih uvoznih obaveza.
 • Uvezena oprema, mašine i građevinski materijal su oslobođeni plaćanja carine i drugih taksi.
 • PDV se ne plaća ni najednu aktivnost u okviru slobodne zone.
 • Korisnik objekta zone može slobodno rspolagati deviznim sredstvima, koja su obezbeđena poslovanjem u zoni.
 • Kosini interesi korisnika u zoni se uređuju zakonom o slobodnim zonama, i ne mogu biti umanjena drugim aktom.
 • Uvoz robe u zonu je oslobođen carine. Roba iz zone može biti poslata na domaće tržište nako što se ocarini i prođe ostale takse i poreze.
 • Ako roba koja je proizvedena u slobodnoj zoni ili je izložena manipulaciji sa domaćim sastojcima, ulazi na carinsko područje Srbije, carina se plaća postopi od stranog sastojka sadržanog u robi.
 • Uvoz u zonu i izvoz iz zone su potpuno oslobođeni nameta, tj. uvozne kvote, uvozne ili izvozne dozvole se ne koriste, roba uvezena iz zone na domaće tržište redovno ulazi u carisnski sistem i oporezuje se, osim ukoliko domaći sastojak iznosi najmanje 50%, takva roba će se smatrati domaćom.
 • Roba iz zone se privremeno može skladištiiti na ostatku domicilne teritorije ili se može doneti u zonu radi završne obrade (prerade, dorade, tretamn, popravke, kontriole kvaliteta, marketingške prezentacije), što daje mogućnosti povezivanja sa domaćom privredom.
 • Transfer profita koji se ostvaruje kroz različite aktivnosti u zoni se ne oporezuje.
 • Eksproprijacija nije dozvoljena u zoni.
 • Korisnici objekata zone su u mogućnosti da zakupe, kupe, ili sagrade skladišta ili poslovne prostorije.

Slobodna zona može da uključuje:

 • Otvorene i zatvorene skladišne površine za zakup.
 • Kancelarije za zakup.
 • Utovar i istovar zemlje.
 • Druge carinske službe.

Da dobijete status u zoni vaše preduzeće mora da:

 • Pošalje potpisan zahtev u Slobodnu zonu, sa kratkom naznakom svrhe, o budućim aktivnostima.
 • Dostavi fotokopiju regustracije firme iz ovlašćenog registra.
 • Nakon kratke procene zahteva, ukoliko ste zainteresovani možete potisati ugovor sa Slobodnom zonom i odmah početi sa radom sa prednostima koje Slobodna zona nudi.